Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Afspraken

die we met elkaar maken

Voorafgaand aan de start van de huiswerkhulp maken leerling ouders/verzorgers en coördinator afspraken over de aanpak van specifieke studieproblemen. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en door leerling, ouders/verzorgers en NHI ondertekend. In de overeenkomst worden o.a. de volgende afspraken vastgelegd:

  • De leerling zet zich in voor de overeen gekomen doelen en afspraken.

  • Het NHI zet zich in om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

  • De ouders geven door middel van automatische incasso toestemming om voorafgaand aan elke maand het overeengekomen bedrag van hun rekening te laten afschrijven.

  • Om tot goede resultaten te komen moet de leerling elke afgesproken dag minimaal één uur en maximaal twee uur bij de huiswerkhulp aanwezig zijn. Continuïteit is een vereiste.

  • De leerling dient (bij de start van de huiswerkhulp) minimaal twee maanden twee, drie, vier of vijf dagen verplicht aanwezig zijn.

We starten met een proefperiode. Deze proefperiode duurt 2 maanden en eindigt altijd op de laatste dag van de maand. Na deze periode kan de huiswerkhulp worden uitgebreid, stopgezet of verminderd tot minimaal twee dagen per week.