Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Over

NHI Studiebegeleiding

Het NHI is in 1991 gestart met het geven van huiswerkbegeleiding aan scholieren uit het voortgezet onderwijs. Op dit moment geeft het NHI in 6 verschillende plaatsen huiswerkbegeleiding aan leerlingen van deze doelgroep: in Drachten, Leeuwarden, Leek, Sneek, Heerenveen en Amstelveen. Aangezien een groot deel van de medewerkers van het NHI naast het geven van huiswerkbegeleiding ook actief betrokken is bij het onderwijs, kunnen ze adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen en werkvormen binnen deze sector. Naast leerlingen uit het voortgezet onderwijs begeleidt het NHI sinds een paar jaar ook basisschoolleerlingen.

Het NHI huurt lokalen in scholen en kan daardoor diverse soorten begeleiding tegen een concurrerende prijs aanbieden.

Voor meer informatie over de reguliere huiswerkbegeleiding, bijlessen, persoonlijke begeleiding en examentraining van het NHI kijk op onze site www.studiecentra.nl.