Amstelveen • Drachten • Heerenveen • Leek • Leeuwarden • Sneek

Tarieven

Huiswerkhulp op het Keizer Karel College

Door de samenwerking met Keizer Karel College kan Huiswerkhulp tegen een voordelig tarief worden aangeboden. Voor Huiswerkbegeleiding en Huiswerkhulp hanteren wij vaste maandtarieven.

 • Huiswerkbegeleiding door NHI Studiebegeleiding
  op de locatie Keizer Karel College. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 425 euro per maand bij 5 dagen per week.
  400 euro per maand bij 4 dagen per week.
  370 euro per maand bij 3 dagen per week.
  320 euro per maand bij 2 dagen per week.

 • Huiswerkhulp door NHI Studiebegeleiding
  op de locatie Keizer Karel College. Opgave via www.studiecentra.nl.

 • 325 euro per maand bij 5 dagen per week.
  300 euro per maand bij 4 dagen per week.
  270 euro per maand bij 3 dagen per week.
  220 euro per maand bij 2 dagen per week.

De betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso. De bedragen worden aan het begin van de maand automatisch geïnd. Opzeggingen en wijzigingen in aantal dagen dienen altijd voor de 15e van de voorafgaande maand per e-mail (mail@studiecentra.nl) te worden doorgegeven.